Disclaimer scented candles

In geen geval zullen wij, of onze affiliates, onze of hun inhouds- of serviceproviders, of een van onze of hun directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, leveranciers of werknemers jegens u aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, voorbeeldige of punitieve schade,

verliezen of oorzaken van actie, of gederfde inkomsten, gederfde winst, verloren zaken of verkopen, of enige andere vorm van schade, hetzij gebaseerd op een contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit uw gebruik van, of het onvermogen om onze website of de inhoud of het materiaal of producten of functionaliteit via onze website te gebruiken of de prestaties ervan, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde rechtsgebieden staan ​​de beperking van aansprakelijkheid of de uitsluiting of beperking van bepaalde

niet toe

schade. In dergelijke rechtsgebieden zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.